Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 23. maj 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

18. Klage vedrørende mangler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler