Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

36. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

37. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning