Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

36. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-15-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning