Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. oktober 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

40. Klage vedrørende fraflytning

41. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

42. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

43. Klage over istandsættelse ved fraflytning