Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. oktober 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

43. Klage over istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-42-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage over istandsættelse ved fraflytning