Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. oktober 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

40. Klage vedrørende fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-47-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning