Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

25. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

26. Klage vedrørende indsigelse mod forbrugsregnskab