Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

26. Klage vedrørende indsigelse mod forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-6-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod forbrugsregnskab