Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

25. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning