Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. juni 2012
Mødested: A3.42

Dagsordenpunkter

24. Klage vedrørende lejens størrelse

25. Klage vedrørende fraflytning