Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. juni 2012
Mødested: A3.42

Dagsordenpunkter

24. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-28-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse

 

25. Klage vedrørende fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning