Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

20. Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

21. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning