Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

20. Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-33-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse