Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

21. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-20-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning