Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. april 2020
Mødested: Microsoft Teams-møde

Dagsordenpunkter

9. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning