Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. april 2020
Mødested: Microsoft Teams-møde

Dagsordenpunkter

9. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-42-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning