Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. februar 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende forbrug

6. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning