Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. februar 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende forbrug

Sagsnr.: 03.09.00-K02-42-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug