Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. februar 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

6. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-37-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning