Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. februar 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

2. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsregnskab

3. Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab