Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. februar 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-14-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

2. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-23-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsregnskab

 

3. Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-25-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab