Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. februar 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

2. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-23-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsregnskab