Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. februar 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-14-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning