Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. december 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

42. Klage vedrørende forbrug m.v.

43. Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab