Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. december 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

43. Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-25-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab