Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. december 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

42. Klage vedrørende forbrug m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug m.v.