Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. november 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

34. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

35. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse