Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. oktober 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

53. Klage vedrørende fraflytning samt lejens størrelse

54. Indsigelse mod varmeregnskab 2012

55. Klage vedrørende betaling for renovation

56. Klage vedrørende lejen