Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. oktober 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

53. Klage vedrørende fraflytning samt lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-21-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning samt lejens størrelse

 

54. Indsigelse mod varmeregnskab 2012

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varmeregnskab 2012

 

55. Klage vedrørende betaling for renovation

Sagsnr.: 03.09.00-K02-20-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende betaling for renovation

 

56. Klage vedrørende lejen

Sagsnr.: 03.09.00-K02-28-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejen