Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. oktober 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

55. Klage vedrørende betaling for renovation

Sagsnr.: 03.09.00-K02-20-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende betaling for renovation