Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. oktober 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

54. Indsigelse mod varmeregnskab 2012

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varmeregnskab 2012