Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. oktober 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

53. Klage vedrørende fraflytning samt lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-21-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning samt lejens størrelse