Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.14

Dagsordenpunkter

38. Klage vedrørende forbrug

Sagsnr.: 03.09.00-K02-20-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug