Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. september 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

35. Klage vedrørende lejens størrelse

36. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning