Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. september 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

36. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-46-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning