Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

17. Klage vedrørende lejeforhøjelse

18. Klage vedrørende mangler