Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

18. Klage vedrørende mangler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler