Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

17. Klage vedrørende lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-16-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejeforhøjelse