Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. februar 2020
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende fraflytning m.v.

6. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning