Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. februar 2020
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende fraflytning m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-35-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning m.v.