Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. december 2012
Mødested: A2.31

Dagsordenpunkter

52. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-59-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning