Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. august 2018
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

25. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

26. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

27. Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse