Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. august 2018
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

25. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-39-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

26. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

27. Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-27-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse