Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. august 2018
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

27. Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-27-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse