Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. august 2018
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

26. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning