Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. august 2012
Mødested: lokale 6

Dagsordenpunkter

30. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

31. Klage vedrørende varme m.v.