Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. august 2012
Mødested: lokale 6

Dagsordenpunkter

30. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-35-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning