Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. maj 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

13. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning