Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

6. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

7. Klage vedrørende lejen