Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

7. Klage vedrørende lejen

Sagsnr.: 03.09.00-K02-18-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejen